Gitarrackord


Ackord D6add9 för vänsterhänta

Ackord D6add9

Ackord D6add9 För vänsterhänta!
( 5 5 4 4 5 x )

Ackord D6add9
Alternativ. 2
Ackord D6add9 alternativ 2 För vänsterhänta!
( 10 10 9 9 9 10 )

 


Visa ackordet D6add9 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Denna kalkulator kan du använda för att hitta delay tids inställning till din gitarreffekt eko pedal..   ->