Gitarrackord


Ackord Dm6 för vänsterhänta

Ackord Dm6

Ackord Dm6 För vänsterhänta!
( 1 0 2 0 x x )

Ackord Dm6
Alternativ. 2
Ackord Dm6 alternativ 2 För vänsterhänta!
( 10 12 10 12 12 10 )

Ackord Dm6
Alternativ. 3
Ackord Dm6 alternativ 3 För vänsterhänta!
( x 3 4 3 5 x )

Ackord Dm6
Alternativ. 4
Ackord Dm6 alternativ 4 För vänsterhänta!
( 13 12 14 12 x x )

 


Visa ackordet Dm6 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->