Gitarrackord


Ackord D7 för vänsterhänta

Ackord D7

Ackord D7 För vänsterhänta!
( 2 1 2 0 x x )

Ackord D7
Alternativ. 2
Ackord D7 alternativ 2 För vänsterhänta!
( 5 7 5 7 5 x )

Ackord D7
Alternativ. 3
Ackord D7 alternativ 3 För vänsterhänta!
( 10 10 11 10 12 10 )

Ackord D7
Alternativ. 4
Ackord D7 alternativ 4 För vänsterhänta!
( x 10 11 10 x 10 )

 


Visa ackordet D7 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Denna kalkulator kan du använda för att hitta delay tids inställning till din gitarreffekt eko pedal..   ->