Gitarrackord


Ackord D7-5 för vänsterhänta

Ackord D7-5

Ackord D7-5 För vänsterhänta!
( 2 1 1 0 x x )

Ackord D7-5
Alternativ. 2
Ackord D7-5 alternativ 2 För vänsterhänta!
( x 7 5 6 5 x )

Ackord D7-5
Alternativ. 3
Ackord D7-5 alternativ 3 För vänsterhänta!
( x x 11 10 11 10 )

Ackord D7-5
Alternativ. 4
Ackord D7-5 alternativ 4 För vänsterhänta!
( x x 10 10 11 10 )

 


Visa ackordet D7-5 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Beskrivningar av kulinariska ord   ->