Gitarrackord


Ackord D7maj5 för vänsterhänta

Ackord D7maj5

Ackord D7maj5 För vänsterhänta!
( 6 7 5 8 5 x )

Ackord D7maj5
Alternativ. 2
Ackord D7maj5 alternativ 2 För vänsterhänta!
( 10 11 11 10 x 10 )

 


Visa ackordet D7maj5 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->