Gitarrackord


Ackord G#/Ab för vänsterhänta

Ackord G#/Ab

Ackord G#/Ab För vänsterhänta!
( 4 4 5 6 6 4 )

Ackord G#/Ab
Alternativ. 2
Ackord G#/Ab alternativ 2 För vänsterhänta!
( 8 9 8 10 11 x )

Ackord G#/Ab
Alternativ. 3
Ackord G#/Ab alternativ 3 För vänsterhänta!
( 4 4 5 6 x x )

Ackord G#/Ab
Alternativ. 4
Ackord G#/Ab alternativ 4 För vänsterhänta!
( 8 9 8 6 x x )

Ackord G#/Ab
Alternativ. 5
Ackord G#/Ab alternativ 5 För vänsterhänta!
( 11 13 13 13 11 x )Visa ackordet G#/Ab för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta


Generator för att koda Text i Standard URL-kods Format och vice versa.   ->