Gitarrackord


Ackord Dmaj9 för vänsterhänta

Ackord Dmaj9

Ackord Dmaj9 För vänsterhänta!
( x 10 9 11 9 10 )

Ackord Dmaj9
Alternativ. 2
Ackord Dmaj9 alternativ 2 För vänsterhänta!
( 9 10 9 12 x x )

Ackord Dmaj9
Alternativ. 3
Ackord Dmaj9 alternativ 3 För vänsterhänta!
( x 5 6 4 5 x )

Ackord Dmaj9
Alternativ. 4
Ackord Dmaj9 alternativ 4 För vänsterhänta!
( 2 2 2 2 5 x )

 


Visa ackordet Dmaj9 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->