Gitarrackord


Ackord D för vänsterhänta för gitarr. Variant 5

Ackord D
Alternativ. 5
Ackord D alternativ 5 För vänsterhänta!
( 5 7 7 0 x x )Visa ackordet D för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta


Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->