Gitarrackord


Ackord D för vänsterhänta för gitarr. Variant 4

Ackord D
Alternativ. 4
Ackord D alternativ 4 För vänsterhänta!
( 2 3 2 4 5 x )

 


Visa ackordet D för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->