Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: G#

C aug
C 7-5aug5-9aug9
C 7-9-13
C 7-10-13
C 7aug
C 7aug-9
C 7maj5
C moll7aug5
C 9-13
C# dur
C# moll
C# sus2
C# sus4
C# 5
C# 6
C# 6add9
C# moll6
C# moll6add9
C# 6sus4
C# 7
C# 7-9
C# 7-9-13
C# 7-10
C# 7-10-13
C# 7add11
C# 7add13
C# 7aug9
C# 7aug11
C# maj7
C# maj7add11
C# maj7add13
C# maj7sus4
C# moll7
C# moll7add11
C# moll7add13
C# moll7-9
C# mollmaj7
C# mollmaj7add11
C# mollmaj7add13
C# 7sus4
C# 9
C# 9-13
C# 9aug11
C# 9sus4
C# add9
C# maj9
C# moll9
C# molladd9
C# maj9sus4
C# mollmaj9
C# 11
C# maj11
C# moll11
C# mollmaj11
C# 13
C# maj13
C# moll13
C# mollmaj13
D dim
D dim7
D -5
D 7-5
D 7-5aug5-9aug9
D 7aug11
D moll7-5
D 9aug11
D ø7
D# sus4
D# 6sus4
D# 7add11
D# maj7add11
D# maj7sus4
D# moll7add11
D# mollmaj7add11
D# 7sus4
D# 9sus4
D# maj9sus4
D# 11
D# maj11
D# moll11
D# mollmaj11
D# 13
E dur
E aug
E -5
E 6
E 6add9
E 7
E 7-5
E 7-5aug5-9aug9
E 7-9
E 7-9-13
E 7-10
E 7-10-13
E 7add11
E 7add13
E 7aug
E 7aug9
E 7aug-9
E 7aug11
E 7maj5
E maj7
E maj7add11
E maj7add13
E 9
E 9-13
E 9aug11
E add9
E maj9
E 11
E maj11
E 13
E maj13
F moll
F dim
F dim7
F moll6
F moll6add9
F 7-5aug5-9aug9
F 7-10
F 7-10-13
F 7aug9
F moll7
F moll7add11
F moll7add13
F moll7-5
F moll7-9
F moll7aug5
F mollmaj7
F mollmaj7add11
F mollmaj7add13
F moll9
F molladd9
F mollmaj9
F moll11
F mollmaj11
F moll13
F mollmaj13
F ø7
F# sus2
F# 6add9
F# moll6add9
F# 9
F# 9-13
F# 9aug11
F# 9sus4
F# add9
F# maj9
F# moll9
F# molladd9
F# maj9sus4
F# mollmaj9
F# 11
F# maj11
F# moll11
F# mollmaj11
F# 13
F# maj13
F# moll13
F# mollmaj13
G 7-5aug5-9aug9
G 7-9
G 7-9-13
G 7aug-9
G moll7-9
G# dur
G# moll
G# aug
G# dim
G# dim7
G# sus2
G# sus4
G# 5
G# -5
G# 6
G# 6add9
G# moll6
G# moll6add9
G# 6sus4
G# 7
G# 7-5
G# 7-5aug5-9aug9
G# 7-9
G# 7-9-13
G# 7-10
G# 7-10-13
G# 7add11
G# 7add13
G# 7aug
G# 7aug9
G# 7aug-9
G# 7aug11
G# 7maj5
G# maj7
G# maj7add11
G# maj7add13
G# maj7sus4
G# moll7
G# moll7add11
G# moll7add13
G# moll7-5
G# moll7-9
G# moll7aug5
G# mollmaj7
G# mollmaj7add11
G# mollmaj7add13
G# 7sus4
G# 9
G# 9-13
G# 9aug11
G# 9sus4
G# add9
G# maj9
G# moll9
G# molladd9
G# maj9sus4
G# mollmaj9
G# 11
G# maj11
G# moll11
G# mollmaj11
G# 13
G# maj13
G# moll13
G# mollmaj13
G# ø7
A maj7
A maj7add11
A maj7add13
A maj7sus4
A mollmaj7
A mollmaj7add11
A mollmaj7add13
A maj9
A maj9sus4
A mollmaj9
A maj11
A mollmaj11
A maj13
A mollmaj13
A# 7
A# 7-5
A# 7-5aug5-9aug9
A# 7-9
A# 7-9-13
A# 7-10
A# 7-10-13
A# 7add11
A# 7add13
A# 7aug
A# 7aug9
A# 7aug-9
A# 7aug11
A# 7maj5
A# moll7
A# moll7add11
A# moll7add13
A# moll7-5
A# moll7-9
A# moll7aug5
A# 7sus4
A# 9
A# 9-13
A# 9aug11
A# 9sus4
A# moll9
A# 11
A# moll11
A# 13
A# moll13
A# ø7
B dim7
B 6
B 6add9
B moll6
B moll6add9
B 6sus4
B 7add13
B maj7add13
B moll7add13
B mollmaj7add13
B 13
B maj13
B moll13
B mollmaj13
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->