Quiz där du svarar på korsordsfrågor   -> 
Feedback
Feedback,

ett annat namn på återkoppling

 

Det goda ledarskapet tar ansats i det sant mänskliga. Det vi alla är, tänker och känner.

När man i sitt umgänge med människor i sin närhet tar sig tid och mod att återkoppla hur vi uppfattar den andres beteende skapar man en än starkare grund för en långsiktig, utvecklande och positiv relation.

Det är utifrån denna feedback, eller bekräftelse, som vi i många lägen skaffar oss kraft och mod att gå vidare och anta nya utmaningar eller helt enkelt reflektera över det vi gjort

eller sagt. Enkelt uttryckt, feedback för oss framåt och hjälper oss att utvecklas!

Inom läkarvetenskapen konstaterar man, om och om igen, att feedback är så viktigt för vår mentala hälsa att det är bättre med bara negativ feedback än ingen feedback alls!

En förutsättning för att det skall fungera på arbetet är att ledare och medarbetare förstår sina roller och uppgifter. Förhållningssättet är enkelt. Se till att vara direkt, tydlig, ärlig, relevant, kort, konkret, empatisk och i jag-form. Klargör mål och förväntningar tidigt och regelbundet och framför allt vinnlägg dig om att feedbacken är inriktad på möjlig förändring. Undvik generaliseringar och svammel och se till att feedbacken är riktad till den du talar med. (I IRU talar vi med människor, inte om dem)

Här har vi som ledare ett stort ansvar, vi måste lära oss att behärska ett av våra absolut viktigaste verktyg på ett sådant sätt att vi drar nytta av alla dess fördelar utan att skada vår medarbetare. För en hjärtkirurg är skalpellen är oumbärlig men den kan också slinta och skada patienten. Öppen, tydlig och rak feedback går rakt igenom medarbetarens och din egen integritetszon och kan därför bli extremt personlig och därmed känslig.  Av denna anledning måste vi lära oss att leverera feedbacken på ett professionellt sätt. Tricket med framgångsrik feedback är att efter det att du lärt dig och tränat på att ge bra feedback måste du influera dina medarbetare till att vilja ta emot feedback på ett konstruktivt sätt. Ett hjälpmedel för att se var i feedbackutvecklingen dina medarbetare befinner sig är Feedbacktrappan. (se bild längre upp på sidan) Det allra bästa resultatet får du naturligtvis om du och dina medarbetare gemensamt på ett lämpligt möte talar om hur ni skall arbeta med feedback. Jag kan garantera att de allra flesta i vårt bolag lider brist på bekräftelse. När jag talade med en ledare för ett tag sedan var min haka nere och vände i bordsskivan när han sa:
 
– Jo för fan, visst har jag hört talas om feedback, återkoppling å så’ n skit. Men om sanningen skall fram så har jag aldrig vare sig fått eller för den delen behövt nå´t sånt! Så jag ser ingen anledning att spilla tid på något som jag uppfattar som onödigt.

Detta är självfallet inte OK. Med en sådan inställning blir vi såklart aldrig framgångsrika.

I det lägsta steget, Förneka, tar den du ger feedback helt enkelt inte emot den, du måste hitta ett annat sätt in. I steg 2 förkastar personen det ofta med argument som ”Jag struntar

väl i det, det berör mig inte” I steg 3 försvarar man beteendet ex. ”Nä, det var inte jag, så gick det inte till” (föresten var det ingen som såg mig). Förklaringar dyker upp i steg 3: - ”Jovisst var det så, men det berodde på ….” I steg 4 närmar vi oss ett gott samtal: ”OK, men

då förstår jag…..” Och i steg 5 tar man det avgörande valet Förbli: ”Jag förstår precis vad du menar men jag väljer att fortsätta som jag börjat.” Eller så väljer man Förändra: - ”Jag förstår hur du menar och jag tar det till mig och gör annorlunda nästa gång.”

 

Använd trappan, både för att bli klok på var den andre befinner sig men också för att han eller hon skall fundera när du frågar: ”Du Nisse, var befinner du dig nu i feedbacktrappan, försvarar du eller?” Effekten och reaktionen låter inte vänta på sig.

Feedback är en motivationsfaktor, den kostar inte en krona.

Den kostar bara din tid och ditt engagemang!

Peter Larsson