Skalor


Skala G harmonisk dur transponerad till skala G# harmonisk dur:
G# - A# - C - C# - D# - E - G - G# -

Visa ackord som passar till G# Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala G# Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala G# Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala G# harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Ab Harmonisk dur)