Skalor


Skala G# harmonisk dur transponerad till skala D# harmonisk dur:
D# - F - G - G# - A# - B - D - D# -

Visa ackord som passar till D# Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala D# Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala D# Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala D# harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Eb Harmonisk dur)