Skalor


Skala G# harmonisk dur transponerad till skala D harmonisk dur:
D - E - F# - G - A - A# - C# - D -

Visa ackord som passar till D Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala D Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala D Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala D harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (D Harmonisk dur)