Skalor


Skala G# harmonisk dur transponerad till skala C harmonisk dur:
C - D - E - F - G - G# - B - C -

Visa ackord som passar till C Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala C Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala C Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala C harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (C Harmonisk dur)