Skalor


Skala A dur transponerad till skala C dur:
C - D - E - F - G - A - B - C -

Visa ackord som passar till C Dur skala <- Klicka!

Visa skala C Dur på en gitarr   Visa skala C Dur på ett piano

Transponera skala C dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (C Dur)