Skalor


Skala C dur transponerad till skala G dur:
G - A - B - C - D - E - F# - G -

Visa ackord som passar till G Dur skala <- Klicka!

Visa skala G Dur på en gitarr   Visa skala G Dur på ett piano

Transponera skala G dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (G Dur)