Skalor


Skala C dur transponerad till skala F dur:
F - G - A - A# - C - D - E - F -

Visa ackord som passar till F Dur skala <- Klicka!

Visa skala F Dur på en gitarr   Visa skala F Dur på ett piano

Transponera skala F dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (F Dur)