Skalor


Skala C dur transponerad till skala A# dur:
A# - C - D - D# - F - G - A - A# -

Visa ackord som passar till A# Dur skala <- Klicka!

Visa skala A# Dur på en gitarr   Visa skala A# Dur på ett piano

Transponera skala A# dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Dur)