Halloween e-kort - -> 


           Samverkan Järfälla


Asfaltsläggare

Asfaltsläggarna har kommit till och börjat verka i Järfälla. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter med brottsliga beteenden och uteblivna jobb avråder polisen att boende nappar på asfaltsläggarnas fina erbjudanden.