Grannstöd Järfälla

 https://www.jarfalla.se/kommun-och-politik/trygghet/grannstodsbilen.html

Grannstöd Järfälla är en samverkan mellan Närpolisen, Järfälla kommun 
och Järfällahus AB.

Grannstöd patrullerar brottsdrabbade områden i kommunen utifrån uppdraget

OBSERVERA - RAPPORTERA - ÅTGÄRDA.

Grannstödsbilen bemannas av frivilliga volontärer, som efter utbildning
av bland annat polisen kör bilen dagtid vardagar och är ett komplement/del av Grannsamverkan mot brott.

Grannstödsbilen nås på telefon 070-763 35 45