Båtsamverkan

 Förebyggande marin brottslighet i Järfälla


Båtsamverkan är för tillfället inaktiverat för Järfälla/Upplands-Bro.

 

Järfälla kommun är en kommun gränsat till stora delar vatten med flera mil kust och flertalet öar som tillhör Järfälla.

Detta medför att vi varje säsong har ett relativt stort antal brott riktade mot marin verksamhet. Närpolisen i Upplands-Bro genomför ett försök att genom samverkan, tips och information ändra den negativa utvecklingen.

Angreppen sker främst mot obevakade hamnar och bryggor. Genom att alla vidtar det man kan göra i förebyggande syfte, kanske vi gemensamt kan vända denna trend.

Båtsamverkan kommer inte bygga på ett kontaktregister med privatpersoner, utan vi kommer att kommunicera med föreningar och klubbar med marin verksamhet via dess specifika föreningsmailadresser.

Syftet är att dels ge allmänna brottsförebyggande råd och dels uppdaterad information om brottslighet mot båtar, hamnar och uppläggningsställen i kommunen och dess närhet.

Vi kommer inte i nuläget heller ställa några minimikrav, förutom att klubbarnas medlemmar görs uppmärksamma på att denna samverkan finns. Vi önskar således att informationen här länkas från respektive hemsida.

Under fliken aktuellt kommer vi fortlöpande att informera om marin brottslighet. Det är viktigt att vi får in polisanmälan på samtliga angrepp, så att vi kan kartlägga brottsligheten så noggrant som möjligt och för att vi ska kunna jobba problemorienterat mot detta.

Iakttagelser och tips om misstänkta brott eller rekognosering är också angeläget att få in till polisen!

Sjöpolisen i Stockholms län har en tipstelefon, som vi är tacksamma om ni meddelar oss presumtiva brottsliga gärningar

Sjöpolisens tipstelefon 073 – 910 00 01