Bra svensk dejtingsida   -> 


           Samverkan Järfälla


Tips & Länkar


foto: Björn Bele Svensson
foto: Björn Bele Svensson

Närpolisen rekommenderar samtliga att genomföra några grundläggande brottsförebyggande åtgärder:

 

Sommartid:

- Använd ett av Stöldskyddsföreningens godkänt lås för att låsa båten.    Har du en stöldbegärlig båtmotor skall även denna låsas fast med ett  motorlås.

- Märk din båt genom att applicera en synlig märkning med namn, adress och telefonnummer. Förse båten även med en dold applikation.

- Fotografera båten och anteckna ID-uppgifter som tillverkningsnummer och motornummer.

- Töm båten själv! Förvara inget stöldbegärligt i båten.

- Tillse att förtöjningsplatsen / Bryggan inte kan nås från land. Montera grind och stängsel till bryggan.

 

Vintertid:

- Ta om möjligt motorn i säkert vinterförvar.

- Om båten förvaras vid klubben; Se till att området är inhägnat och att det finns bom/grind till området.

- Ha området väl belyst och röjd från skymmande insyn.

- Gör flera kontroller av området och båten vintertid. Se gärna till dina klubbkamraters egendom.

- Ha tillgång till kontaktlista så att du kan underätta övriga om något inte står rätt till.

Kontrollera ditt försäkringsbrev vilka krav ditt försäkringsbolag ställer för ersättning vid eventuellt angrepp/skada

Se fler tips och råd på länkarna nedan.

 

Micropunktmärkning.

GPS Spårning.

Svenska stöldskyddsföreningens sida om förebyggande åtgärder - båt

Larmtjänsts information och statistik - båt

Information från sjöpolisen Stockholm

Märkning Smart DNA

Mer om Smart DNA

Länk till sjöpolisen på facebook: http://www.facebook.com/sjopolisen