Halloween e-kort - -> 


           Samverkan Järfälla


InformationBåtsamverkan den gamla 0758-gruppen är återstartad. Detta skedde våren  2018. 

De för ut information på egen facebook-sida.Vänd dig till din klubbordförande för medlemskap då gruppen är sluten.

Intresserade nya båtklubbar/föreningar anmäler en e-mailadress till polisen.

Till denna adress skickas aktuell information om brottstrender mm.
Adressen skall vara till en styrelse/motsvarande och INTE till en privatperson. Detta möjliggör registrering utan PUL medgivande. 

Styrelsen/föreningen ansvarar sedan att den sända informationen når deltagarna/medlemmarna i båtklubben, förslagsvis genom verksamhetens hemsida/motsvarande.

När denna kontaktkedja upprättats tillhandahålls skyltar med texten "Båtsamverkan" från polisen.  

Vid frågor eller övriga spörsmål, vänligen kontakta lokalpolisområdet på