Halloween e-kort - -> 


Hovnorets Hedemorahöns


Sjukdomar

Vi har varit helt befriade från ohyra. Hedemorahöns och våra lantrashöns är tåliga mot det mesta i sin närmiljö. Dock så har hedemora hönsen visat en känslighet för sjukdomar när de får bytta miljö eller får in höns från andra flockar. Så vårt råd är att att ta höns från samma uppfödare och blanda inte från olika håll. Inavels rädslan gäller inte här, lantrashönsen är ytterst tåliga mot detta om inte nästan immuna. Vid sjukdom så gäller resistans avel utan pardon (så om det har varit historiskt) minsta symtom så rycker huvudet och ner i grytan. De djuren som inte visar symtom är med hundra procents säkerhet smittade men resistenta och då ska man avla vidare på dem.

  Vår flock är faktiskt tagen från 3 olika gårdar (vi visste inte bättre) och mycket riktigt så fick vi sjukdomar i början med veterinär kostnader som följd. Detta är nu helt borta och enligt svenska lantrasklubben är vår flock nu skyddade mot inavel i 2-3 hundra år.

  Om man nu skulle få inavels problem (dålig fertilitet) så kontakta genbanks ansvarig om råd, allt för att minimera risker och smittspridning.