Gitarrackord


Ackord D#/Ebsus

Ackord D#/Ebsus

Ackord D#/Ebsus
( x 6 8 8 9 6 )

Ackord D#/Ebsus
Alternativ. 2
Ackord D#/Ebsus alternativ 2
( x 6 6 3 4 x )

 


Visa ackordet D#/Ebsus för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Beskriver hur länge en viss vara ska grillas   ->