Gitarrackord


Ackord D#/Ebm7

Ackord D#/Ebm7

Ackord D#/Ebm7
( x x 1 3 2 2 )

Ackord D#/Ebm7
Alternativ. 2
Ackord D#/Ebm7 alternativ 2
( x 6 8 6 7 6 )

Ackord D#/Ebm7
Alternativ. 3
Ackord D#/Ebm7 alternativ 3
( 11 x 11 11 11 x )

Ackord D#/Ebm7
Alternativ. 4
Ackord D#/Ebm7 alternativ 4
( 11 13 11 11 14 11 )

 


Visa ackordet D#/Ebm7 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Beskriver hur länge en viss vara ska grillas   ->