Gitarrackord


Ackord D#/Eb13

Ackord D#/Eb13

Ackord D#/Eb13
( x 6 5 6 6 8 )

Ackord D#/Eb13
Alternativ. 2
Ackord D#/Eb13 alternativ 2
( 11 x 11 10 8 8 )

 


Visa ackordet D#/Eb13 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Beskriver hur länge en viss vara ska grillas   ->