Gitarrackord


Ackord D#/Eb7-5

Ackord D#/Eb7-5

Ackord D#/Eb7-5
( x 6 7 6 8 x )

Ackord D#/Eb7-5
Alternativ. 2
Ackord D#/Eb7-5 alternativ 2
( 11 12 11 12 x x )

Ackord D#/Eb7-5
Alternativ. 3
Ackord D#/Eb7-5 alternativ 3
( x x 1 2 2 3 )

Ackord D#/Eb7-5
Alternativ. 4
Ackord D#/Eb7-5 alternativ 4
( 11 12 11 11 x x )

 


Visa ackordet D#/Eb7-5 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Beskriver hur länge en viss vara ska grillas   ->