Gitarrackord


Ackord D#/Eb7maj5

Ackord D#/Eb7maj5

Ackord D#/Eb7maj5
( x 6 9 6 8 7 )

Ackord D#/Eb7maj5
Alternativ. 2
Ackord D#/Eb7maj5 alternativ 2
( 11 x 11 12 12 11 )

 


Visa ackordet D#/Eb7maj5 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Beskriver hur länge en viss vara ska grillas   ->