Gitarrackord


Ackord C för gitarr. Variant 5

Ackord C
Alternativ. 5
Ackord C alternativ 5
( x 15 14 12 13 12 )Visa ackordet C för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta


Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->