Skalor


Visar pianoackord C på piano

Pianoackord C innehåller dessa toner: C, E, G,

Tillbaks   |   Visa ackordet C för gitarr  

 


Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->