Gitarrackord


Ackord Cmaj9

Ackord Cmaj9

Ackord Cmaj9
( 8 7 9 7 8 x )

Ackord Cmaj9
Alternativ. 2
Ackord Cmaj9 alternativ 2
( x x 10 7 8 7 )

Ackord Cmaj9
Alternativ. 3
Ackord Cmaj9 alternativ 3
( x 3 2 4 3 x )

Ackord Cmaj9
Alternativ. 4
Ackord Cmaj9 alternativ 4
( x 3 0 0 0 0 )

 


Visa ackordet Cmaj9 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->