Gitarrackord


Ackord Cdim

Ackord Cdim

Ackord Cdim
( x 3 4 5 4 x )

Ackord Cdim
Alternativ. 2
Ackord Cdim alternativ 2
( 8 9 10 8 x x )

 


Visa ackordet Cdim för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Generator för att koda Text i Standard URL-kods Format och vice versa.   ->