Gitarrackord


Ackord C7sus4

Ackord C7sus4

Ackord C7sus4
( x 3 3 3 1 1 )

Ackord C7sus4
Alternativ. 2
Ackord C7sus4 alternativ 2
( x 3 5 3 6 3 )

Ackord C7sus4
Alternativ. 3
Ackord C7sus4 alternativ 3
( 8 10 8 10 8 8 )

 


Visa ackordet C7sus4 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Gitarrstämmare i din mobiltelefon   ->