Gitarrackord


Ackord Cm7

Ackord Cm7

Ackord Cm7
( x 3 5 3 4 3 )

Ackord Cm7
Alternativ. 2
Ackord Cm7 alternativ 2
( 8 10 10 8 11 8 )

Ackord Cm7
Alternativ. 3
Ackord Cm7 alternativ 3
( 8 10 8 8 8 8 )

Ackord Cm7
Alternativ. 4
Ackord Cm7 alternativ 4
( 8 10 8 8 11 8 )

Ackord Cm7
Alternativ. 5
Ackord Cm7 alternativ 5
( 8 x 8 8 8 x )Visa ackordet Cm7 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta


Beskriver hur länge en viss vara ska grillas   ->