Skalor


Skalor

Skalorna jonisk, dorisk, frygisk, lydisk, mixolydisk, eolisk, och lokrisk kallas för kyrkotonarterna.

Vanliga skalor
Blues skalor
Kyrko skalor
Mela skalor
Raga skalor
Andra skalor

Steg 2.

Välj skala i tonart F:


Steg 1.

Välj tonart:


Visa ESS toner