Halloween e-kort - -> 


           Samverkan Järfälla


Grannsamverkansbrev


Sedan en tid tillbaka skickas inbrottsinformation ut varannan månad.

Nästa vecka kommer en sammanfattning avseende inbrott under juli och augusti månad. Vid årsskiftet kommer sedan en sammanfattning för året och med jämförelse med året innan.

Ha det så bra! 
 Albin Näverberg