Halloween e-kort - -> 


           Samverkan Järfälla


Grannstödsförarutbildning


UTBILDNING NYA FÖRARE 

Nästa utbildningstillfälle, teori och administrativa rutiner, är den 17 oktober med start 17:30 och beräknas pågå till 20:30. Utbildningen sker hos polisen, Hästskovägen 88.

Fler förare behövs varför det är bra om ni kan rekrytera lämpliga förare i era områden.
Intresserade av framtida utbildningar kan meddela Maria Monreal eller hos polisen, Albin Näverberg                      

Har du frågor kring Grannstöd i Järfälla:

Kontakt:    Albin Näverberg
                  Tel: 0708-951508                  
                  Mail: albin.naverberg@polisen.se

                  Maria Monreal
                  Tel: 070-0024185
                    Mail: maria.monreal@jarfalla.se