Halloween e-kort - -> 


           Samverkan Järfälla


Kommunpolis

I den nya organisationen för polisen, finns det två kommunpoliser i Lokalpolisområdet med uppgiften att samverka med kommunerna.

 Kommunpoliserna ska i, i samverkan med kommunen, genomföra medborgardialoger, som senare ska ligga till grund för Medborgarlöften.