Gitarrackord


Ackord G#/Ab6

Ackord G#/Ab6

Ackord G#/Ab6
( x x 6 5 6 4 )

Ackord G#/Ab6
Alternativ. 2
Ackord G#/Ab6 alternativ 2
( x x 6 8 6 8 )

 


Visa ackordet G#/Ab6 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->