Gitarrackord


Ackord G#/Abmmaj7

Ackord G#/Abmmaj7

Ackord G#/Abmmaj7
( x x 6 8 8 7 )

Ackord G#/Abmmaj7
Alternativ. 2
Ackord G#/Abmmaj7 alternativ 2
( 4 x 5 4 4 x )

Ackord G#/Abmmaj7
Alternativ. 3
Ackord G#/Abmmaj7 alternativ 3
( x x 6 4 4 3 )

 


Visa ackordet G#/Abmmaj7 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->