Gitarrackord


Ackord G#/Ab

Ackord G#/Ab

Ackord G#/Ab
( 4 6 6 5 4 4 )

Ackord G#/Ab
Alternativ. 2
Ackord G#/Ab alternativ 2
( x 11 10 8 9 8 )

Ackord G#/Ab
Alternativ. 3
Ackord G#/Ab alternativ 3
( x x 6 5 4 4 )

Ackord G#/Ab
Alternativ. 4
Ackord G#/Ab alternativ 4
( x x 6 8 9 8 )

Ackord G#/Ab
Alternativ. 5
Ackord G#/Ab alternativ 5
( x 11 13 13 13 11 )Visa ackordet G#/Ab för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta


Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->