Gitarrackord


Ackord G#/Abmaj7

Ackord G#/Abmaj7

Ackord G#/Abmaj7
( x x 6 5 4 3 )

Ackord G#/Abmaj7
Alternativ. 2
Ackord G#/Abmaj7 alternativ 2
( x x 6 8 8 8 )

 


Visa ackordet G#/Abmaj7 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Pianoackord, pianoskalor, toner mm   ->