Gitarrackord


Ackord G#/Ab11 för gitarr. Variant 2

Ackord G#/Ab11
Alternativ. 2
Ackord G#/Ab11 alternativ 2
( x 11 11 11 11 11 )

 


Visa ackordet G#/Ab11 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->