Skalor


Skala G melodisk moll fallande transponerad till skala C melodisk moll fallande:
C - D - D# - F - G - G# - A# - C -

Visa ackord som passar till C Melodisk moll fallande skala <- Klicka!

Visa skala C Melodisk moll fallande på en gitarr   Visa skala C Melodisk moll fallande på ett piano

Transponera skala C melodisk moll fallande
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (C Melodisk moll fallande)