Skalor


Visar skala Charmonisk dur på piano

Pianoskala Charmonisk dur innehåller dessa toner: C, D, E, F, G, G#, B, C,

Tillbaks   |   Visa skala Charmonisk dur på gitarr