Skalor


Skala F dur transponerad till skala Gb dur:
Gb - Ab - Bb - B - Db - Eb - F - Gb -

Visa ackord som passar till Gb Dur skala <- Klicka!

Visa skala Gb Dur på en gitarr   Visa skala Gb Dur på ett piano

Transponera skala Gb dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (F# Dur)