Skalor


Skala Gb dur transponerad till skala Eb dur:
Eb - F - G - Ab - Bb - C - D - Eb -

Visa ackord som passar till Eb Dur skala <- Klicka!

Visa skala Eb Dur på en gitarr   Visa skala Eb Dur på ett piano

Transponera skala Eb dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (D# Dur)