Skalor


Skala E moll transponerad till skala A# moll:
A# - C - C# - D# - F - F# - G# - A# -

Visa ackord som passar till A# Moll skala <- Klicka!

Visa skala A# Moll på en gitarr   Visa skala A# Moll på ett piano

Transponera skala A# moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Moll)